Tandlægerne Østbirk
Unge med flotte smil

Børn og Unge


Vores tandlæger har alle erfaring fra børne- og unge tandplejen og er vant til at undersøge og behandle børn.

For børn til og med 15 år er der en egenbetaling på 35% hvoraf de sidste 65% bliver betalt af den kommunale tandpleje. 16-19 årige får gratis tandpleje.

Tid til besøg

Telefon75781838

Gratis tandlæge 18-21 årige

Er du 16 – 18 år (18 årige skal være født i 2004) er der frit tandlægevalg, og du kan gå hos os uden egenbetaling.


Fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje. Det er vedtaget som en del af finansloven, der blev indgået i december 2021.


  • Tilbuddet træder i kraft i midten af 2022.
  • Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025.
  • Når ordningen er fuldt indfaset i 2025, vælger de unge selv, om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge i børne- og ungdomstandplejen. Tandlægeforeningen anbefaler, at man vælger en privatpraktiserende tandlæge, når man fylder 18 år.


Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis en patient ønsker at skifte til privat tandlægepraksis, skal dette meddeles til kommunen, inden behandlingen i privat tandlægepraksis kan påbegyndes.

BUT 18-21 årige